Khái niệm về ERP

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning (Quản trị nguồn lực doanh nghiệp). ERP là một hệ thống quản trị bao gồm một bộ tổng hợp các phân hệ “Modules” phần mềm phục vụ các quy trình giao dịch và quản trị của một doanh nghiệp.

ERP cung cấp một phương pháp có tổ chức nhằm tối đa hóa hoạt động của một doanh nghiệp thông qua việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu chung một cách hợp lý và an toàn.

Các phân hệ ERP

Quản lý khách hàng tiềm năng và chính thức. Quản lý các báo giá, đơn hàng/hợp đồng.Quản lý hậu bán hàng như chính sách bảo hành, bảo trì v.v

Quản lý đơn hàng/hợp đồng, theo dõi việc thực hiện tạm ứng và thanh toán, công nợ đầu vào và đầu ra v.v

Quản lý từng kế hoạch mua hàng, so sánh giá, thư mời báo giá, đơn hàng mua, các lệnh nhập hàng và quản lý giá mua theo nhà cung cấp v..v.

Quản lý danh sách tài sản thiết bị, các yêu cầu mua sắm, kế hoạch cung ứng, thư chào giá theo từng nhà cung cấp. Quản lý các đơn hàng mua và thanh toán v..v.

Quản lý các lệnh nhập hàng theo các đơn hàng mua, nhập kho bán thành phẩm/ thành phẩm, kiểm kê tôn kho thực tế tại thời điểm và xuất báo cáo v..v.

Quản lý các BOQ giữa chủ đầu tư (CĐT) và nhà thầu phụ (NTP). Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng giữa CĐT và NTP.Quản lý hồ sơ thanh quyết toán dự án v.v

Quản lý cách thiết lập các thành phần cấu tạo thành sản phẩm (B.O.M) và các đề nghị cấp vật tư theo định mức của B.O.M v..v.

Đầy đủ các chức năng nghiệp vụ kế toán, đánh giá chênh lệch tỷ giá, kế toán giá thành, tạm ứng nhân viên và báo cáo kế toán v..v.

Chi tiết tính năng Worldsoft ERP Elite

Chi tiết tính năng Worldsoft ERP Elite

Quản lý kinh doanh

Quản lý danh mục: Khách hàng, sản phẩm…

Bảng giá xuất xưởng

Quản lý báo giá

Quản lý đơn hàng bán

Báo cáo kinh doanh

 • Theo dõi tiến độ đơn hàng
 • Báo cáo kinh doanh
 • Báo cáo doanh số theo nhân viên
 • Báo cáo doanh số theo hoá đơn
 • Các chỉ tiêu kinh doanh
 • Tổng hợp phân loại khách hàng
 • Tổng hợp phản hồi khách hàng
 • Theo dõi sản phẩm đơn hàng

Lên đơn hàng dự trữ

Phân loại khách hàng: Tiêu chí, doanh số

Quản lý bảo hành

Báo cáo tổng hợp, phản hồi khách hàng

Quản lý hợp đồng

Lĩnh vực xây dựng

Dành cho chủ đầu tư

 • Gói thầu nhà thầu phụ
 • Hợp đồng nhà thầu phụ
 • Phụ lục hợp đồng
 • Thanh lý hợp đồng
 • Biên bản nghiệm thu hợp đồng
 • Xác nhận khối lượng thanh toán
 • Bảng tính giá trị thanh toán
 • Xem báo cáo tổng quan chi phí dự án
 • Đề nghị thanh toán

Dành cho nhà thầu phụ

 • Gói thầu chủ đầu tư
 • Hợp đồng chủ đầu tư
 • Phụ lục hợp đồng
 • Thanh lý hợp đồng
 • Biên bản nghiệm thu hợp đồng
 • Xác nhận khối lượng hoàn thành
 • Bảng tính thanh toán với chủ đầu tư
 • Báo cáo tổng quan chi phí dự án
 • Đề nghị thanh toán

Lĩnh vực khác

 • Quản lý bảng báo giá
 • Hợp đồng đặt/bán hàng
 • Phụ lục hợp đồng kinh doanh
 • Thanh toán theo HĐ đơn hàng bán
 • Hợp đồng mua hàng cung ứng vật tư
 • Đề nghị thanh toán nhà cung cấp
 • Kê khai hóa đơn bán hàng
 • Báo cáo doanh số theo hóa đơn
 • Báo cáo công nợ hợp đồng/đơn hàng

Quản lý cung ứng vật tư

Quản lý danh mục vật tư, nhà cung cấp

Quản lý báo giá NCC

 • Quản lý giá bán theo NCC
 • Quản lý duyệt giá
 • Quản lý so sánh giá NCC
 • Thư mời báo giá/Phiếu báo giá

Lập kế hoạch mua hàng

 • Tổng hợp yêu cầu mua hàng
 • Tạo kế hoạch mua hàng cho nhân viên
 • Quản lý đơn hàng mua hàng hóa/dịch vụ
 • Theo dõi nhập mua
 • Theo dõi thanh toán NCC

Thống kê mua hàng theo NCC

Lịch sử thay đổi giá bán theo NCC

Quản lý giá gia công ngoài 

Quản lý tài sản-thiết bị

Quy trình mua -cấp mới TSTB

 1. Quản lý danh mục TSTB
 2. Quản lý nhu cầu mua/cấp TSTB
 3. Kế hoạch cung ứng TSTB
 4. Tổng hợp kế hoạch mua TSTB.
 5. Quản lý thư mời và báo giá.
 6. Đơn hàng mua TSTB.
 7. Quản lý nhập mua-xuất cấp phát TSTB.
 8. Báo cáo thống kê TSTB.

Quy trình sửa chữa-thanh lý TSTB

 1. Quản lý danh mục sử dụng TSTB
 2. Quản lý yêu cầu báo hư/sửa chữa.
 3. Tổng hợp yêu cầu báo hư/sửa chữa.
 4. So sánh giá/chọn NCC, dịch vụ sửa chữa.
 5. Hợp đồng sửa chữa.
 6. Cập nhật kết quả sửa chữa TSTB.
 7. Báo cáo khấu hao TSTB sử dụng.
 8. Đề nghị thanh lý TSTB.
 9. Xuất thanh lý TSTB

Quản lý kho

Quản lý danh mục:

 • Danh sách kho, bãi
 • Vị trí kho bãi

Nhập Kho

 • Nhập hàng mua
 • Nhập sản xuất/gia công
 • Nhập thu hồi
 • Nhập chuyển kho
 • Nhập hàng trả
 • Nhập khác:…

Xuất Kho

 • Xuất sử dụng
 • Xuất sản xuất/gia công
 • Xuất chuyển kho
 • Xuất trả hàng
 • Xuất bán hàng
 • Xuất bán vật tư
 • Xuất khác:…

Báo cáo Nhập-Xuất Tồn kho

 • Báo cáo nhập kho
 • Báo cáo xuất kho
 • Tổng hợp Nhập Xuất Tồn kho
 • Tổng hợp đơn hàng-nhập kho 
 • Theo dõi nhập hàng tổng hợp 
 • Thống kê nhập kho hàng trong nước và nhập khẩu 

Xem tồn kho tại thời điểm & kiểm kê tồn thực tế

 • Báo cáo tồn kho khả dụng
 • Kiểm kê tồn kho thực tế
 • So sánh kiểm kê và tồn kho sổ sách
 • Xem thẻ kho

Báo cáo phân tích & quản lý nâng cao

 • Theo dõi nhu cầu - đơn hàng - nhập kho 
 • Tổng hợp giá mua theo NCC 
 • Chi tiết vật tư mua theo NCC 

Tính đơn giá xuất bình quân tại thời điểm, khoảng thời gian

Cập nhật đơn giá xuất bình quân cho các phiếu xuất

Quản lý sản xuất

Thiết lập định mức-BOM

Khởi tạo lệnh Sản xuất

 • Tạo lệnh sản xuất theo định mức BOM
 • Lệnh sản xuất theo cấp độ: BTP, gia công, NVL
 • Đề nghị cấp NVL theo định mức BOM
 • Đề nghị mua hàng theo định mức BOM
 • Thực thi lệnh sản xuất, giờ công máy

Nhập sản xuất

Xuất sản xuất

Báo cáo tiến độ lệnh sản xuất

Thiết lập giá thành theo BOM

Quy trình gia công ngoài 

Quản lý dự án

Về phía Chủ đầu tư

 • Quản lý các BOQ đã trúng thầu với chủ đầu tư ứng với từng dự án
 • Quản lý các gói thầu với chủ đầu tư

Quản lý hợp đồng và phụ lục

 • Quản lý các hợp đồng với chủ đầu tư
 • Quản lý các phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư

Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng

 • Quản lý các phiếu cập nhật khối lượng hoàn thành theo hạng mục - dự án
 • Theo dõi khối lượng hợp đồng chủ đầu tư đã thực hiện

Quản lý quy trình thanh toán với chủ đầu tư

 • Quản lý các phiếu xác nhận khối lượng hoàn thành
 • Quản lý các bảng tính thanh toán với chủ đầu tư
 • Quản lý các phiếu đề nghị thanh toán theo đợt với chủ đầu tư
 • Quản lý các phiếu đề nghị quyết toán với chủ đầu tư

Bộ phận kế toán dự án

 • Báo cáo khối lượng đã thực hiện theo hợp đồng với Chủ đầu tư
 • Tổng hợp công nợ hợp đồng với các Chủ đầu tư
 • Chi tiết công nợ theo từng hợp đồng với từng Chủ đầu tư

Về phía Nhà thầu phụ/Đội thi công

 • Quản lý các BOQ mà Nhà thầu phụ / Đội thi công sẽ thực hiện
 • Quản lý các gói thầu với Nhà thầu/Đội thi công

Quản lý hợp đồng và phụ lục

 • Quản lý các hợp đồng với Nhà thầu/Đội thi công
 • Quản lý các phụ lục hợp đồng với Nhà thầu/Đội thi công

Quản lý quy trình thanh toán với Nhà thầu/ĐTC

 • Quản lý các phiếu xác nhận khối lượng hoàn thành
 • Quản lý các bảng tính thanh toán của Nhà thầu/Đội thi công
 • Quản lý các phiếu đề nghị thanh toán theo đợt của Nhà thầu/Đội thi công
 • Quản lý các phiếu đề nghị quyết toán của Nhà thầu/Đội thi công

Bộ phận kế toán dự án

 • Báo cáo khối lượng đã thực hiện theo hợp đồng với Nhà thầu/Đội thi công
 • Tổng hợp công nợ các hợp đồng với các Nhà thầu/Đội thi công
 • Chi tiết công nợ theo từng hợp đồng với từng Nhà thầu/Đội thi công

Báo cáo - Thống kê

 • Báo cáo tình hình tổng quan theo từng dự án
 • Báo cáo tình hình cung ứng vật tư cho dự án
 • Báo cáo tổng quan chi phí dự án
 • Theo dõi khối lượng hợp đồng đã thực hiện với Chủ đầu tư
 • Theo dõi khối lượng hợp đồng Nhà thầu/Đội thi công đã thực hiện

Quản lý tài chính kế toán

Nghiệp vụ kế toán

 • Phiếu thu
 • Phiếu chi
 • Báo nợ
 • Báo có
 • Phiếu kế toán

Kế toán giá thành

Kế toán TSCD/CCDC

 • Danh mục TSCĐ/CCDC/Chi phí trả trước
 • Bảng tính khấu hao TSCĐ/CCDC/chi phí trả trước
 • Tổng hợp khấu hao TSCĐ/CCDC
 • Báo cáo tăng giảm TSCĐ/CCDC

Quy trình thanh toán

 • Quản lý các hóa đơn mua hàng trong nước
 • Quản lý các hóa đơn mua hàng nhập khẩu 
 • Quản lý các hóa đơn hoàn ứng/YCTT 
 • Quản lý các phiếu đề nghị tạm ứng nhân viên 
 • Quản lý các phiếu yêu cầu thanh toán 
 • Quản lý các phiếu đề nghị tạm ứng nhà cung cấp
 • Quản lý các phiếu đề nghị thanh toán nhà cung cấp

Báo cáo sổ kế toán

 • Sổ Quỹ tiền mặt
 • Sổ tổng hợp tài khoản đối tượng 
 • Sổ tổng hợp tài khoản đối tượng (phiếu đã duyệt) 
 • Sổ tổng hợp tài khoản vụ việc 
 • Báo cáo chữ T một tài khoản
 • Sổ cái tài khoản

Báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối phát sinh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Kết quả kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Đánh giá chênh lệch tỷ giá

CHÍNH SÁCH GIÁ THEO GÓI

CHÍNH SÁCH GIÁ THEO GÓI

Chiết khấu 5% khi khách hàng thanh toán trước 6 tháng.

Chiết khấu 10% khi khách hàng thanh toán trước 12 tháng.

Khi khách hàng chọn từ gói 3, 4, 5 hoặc 6 : Khách hàng được Worldsoft cài đặt phần mềm trên Server của khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Về chúng tôi

Những phần mềm được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất tại Worldsoft có đặc điểm chung là giá thành hợp lý và chất lượng cao. Với đội ngũ quản lý công nghệ chuyên nghiệp bao gồm các chuyên gia công nghệ xuất sắc của Việt Nam, Mỹ và Việt kiều đảm bảo rằng các sản phẩm luôn đáp ứng không những đầy đủ các yêu cầu về nghiệp vụ của khách hàng mà còn ứng dụng một cách linh hoạt khi quy mô doanh nghiệp của bạn lớn mạnh.

Worldsoft ERP Elite đồng hành theo sự lớn mạnh của doanh nghiệp!

1950
Năm thành lập
0 +
Số khách hàng lớn trong và ngoài nước
0 +
Số user sử dụng

Liên hệ tư vấn

Khách hàng tiêu biểu

77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thế Giới Công Nghệ Phần Mềm

MST/ĐKKD/QĐTL: 0304774365

Địa chỉ: Nhà II phòng 05 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: 02854155552